Privacy & Cookie beleid

Bodyworkx - Health Center Privacybeleid en Cookiebeleid

 

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de websites van Bodyworkx - Health Center (“Sites”) en de mobiele applicaties van Bodyworkx - Health Center (“Apps”). Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden,  welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Welke Bodyworkx - Health Center entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens hangt af van de manier waarop u gebruik maakt van de Sites en Apps van Bodyworkx - Health Center. De betreffende Bodyworkx - Health Center entiteit wordt aangeduid als “Bodyworkx - Health Center”, “onze”, “wij” of “ons” in dit privacybeleid.

Bodyworkx - Health Center is gelegen op industrieterrein Aan de Fremme. Bergemotte 4, 6269 BB te Margraten.

WELKE persoonsgegevens verzamelen we en WANNEER?

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, aan onze lessen of evenementen deelneemt, of gebruik maakt van onze Sites of Apps. 

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

o   contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer,  (factuur)adres;

o   login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID;

o   persoonsgegevens waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis;

o   betalings- of credit card gegevens;

o   afbeeldingen, foto’s en video’s;

o   gegevens over fysieke eigenschappen, waaronder gewicht en lengte.

o   gegevens over fitnessactiviteiten die u deelt of die worden gegenereerd door onze Sites of Apps (tijd, duur, afstand, locatie, calorieverbruik, tempo/paslengte); of

o  persoonlijke voorkeuren.

We verzamelen aanvullende persoonsgegevens van u om specifieke functies binnen onze Sites en Apps mogelijk te maken.  We vragen bijvoorbeeld toegang tot de locatiegegevens van uw telefoon om uw looproutes bij te houden of de gegevens van uw sociale netwerk om de informatie van een App op een sociaal netwerk te kunnen plaatsen.  Deze persoonsgegevens omvatten uw:

o   bewegingsgegevens afkomstig van de versnellingsmeter van uw toestel;

o   foto’s, contacten en agendagegevens;

o   sensorgegevens zoals hartslag en (GPS) locatiegegevens; of

o  sociale netwerkinformatie, inclusief accountgegevens en alle informatie afkomstig van uw openbare posts over Bodyworkx - Health Center of uw contacten met ons.

Wanneer u met onze Sites en Apps interactie hebt, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld van uw apparaat of webbrowser. Meer informatie hieromtrent vindt u hieronder in het hoofdstuk “Cookies en Pixeltags” van dit privacybeleid. 

KINDEREN

Wij voldoen aan lokale wetgeving en staan kinderen onder de wettelijke leeftijdsgrens van het land waarin zij woonachtig zijn niet toe zich te registreren op onze Sites of Apps. We zullen om  toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers vragen wanneer kinderen   deelnemen aan Bodyworkx - Health Center ervaringen en evenementen.

HULPMIDDELEN om te beheren welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze Apps en Sites, geven we ook tegelijkertijd kennis van of vragen we toestemming voor bepaalde praktijken. Zo zullen we bijvoorbeeld toestemming vragen om gebruik te maken van uw locatie of om u pushberichten te sturen. We kunnen deze toestemming verkrijgen via de Apps of Sites of door gebruik te maken van de standaardmachtigingen die beschikbaar zijn op uw apparaat.

In veel gevallen bieden internetbrowsers of mobiele toestellen aanvullende hulpmiddelen waarmee u zelf kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën persoonsgegevens verzamelt of deelt.  Uw mobiele toestel of internetbrowser kan bijvoorbeeld hulpmiddelen aanbieden waarmee u het gebruik van cookies of het delen van uw locatie kan beheren.  Wij moedigen u aan om u vertrouwd te maken met deze hulpmiddelen die beschikbaar zijn op uw toestellen en deze te gebruiken.   

WAAROM en HOE gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als volgt:

Om de functies van de Sites, Apps en diensten die u vraagt te leveren 

Wanneer u onze Sites en Apps gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren.  Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet op Bodyworkx - Health Center.com, of als u deelneemt aan een evenement of een promotie, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de aankoop, het evenement of de promotie. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij gegevens over u, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u gekocht hebt, gebruiken om u te helpen een probleem of vraag op te lossen.

Wanneer u onze Apps gebruikt om uw fitnessactiviteit of fysieke eigenschappen bij te houden, zullen wij deze persoonsgegevens verzamelen en opslaan zodat u deze in de App kunt bekijken.  Gegevens omtrent uw fitnessactiviteit omvatten onder meer de gegevens die u opgeeft over uw activiteit of gegevens die door uw toestel tijdens uw activiteit verzameld worden, zoals locatie- en bewegingsgegevens. Wij kunnen deze gegevens omtrent uw activiteit gebruiken om verdere informatie over uw activiteit te berekenen, zoals gelopen afstand of verbrande calorieën, zodat wij u de berekende informatie kunnen leveren als onderdeel van de functionaliteit van de App.

In vele gevallen is het mogelijk dat u, om specifieke functies op/in onze Sites en Apps te kunnen gebruiken, aanvullende gegevens of aanvullende toestemming aan Bodyworkx - Health Center moet geven om bepaalde gegevens op een bepaalde manier te gebruiken.  Om bijvoorbeeld gebruik te kunnen maken van de hartslagtrackingfunctie van onze Apps, zult u mogelijk op een hartslagapparaat moeten worden aangesloten. Op overeenkomstige wijze, om content op sociale media te delen kan het nodig zijn om de accountgegevens van uw sociale media-account op te geven om u aan te melden.

Om informatie over onze producten, diensten en evenementen mee te delen en voor andere promotiedoeleinden

Wanneer u daarvoor toestemming geeft, sturen wij u marketingberichten en nieuws over de producten, diensten, evenementen en andere promoties van Bodyworkx - Health Center. Nadat u toestemming hebt verleend, kunt u zich op elk moment afmelden.

Indien u een bestaande klant van Bodyworkx - Health Center bent (bijvoorbeeld wanneer u een bestelling bij ons hebt geplaatst) kunnen wij, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, de door u verstrekte contactgegevens gebruiken om u marketingberichten te sturen over soortgelijke Bodyworkx - Health Center producten of diensten (tenzij u zich hiervoor hebt afgemeld). In andere gevallen vragen wij uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten. Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, evenals gegevens van andere Bodyworkx - Health Center producten of diensten – zoals uw gebruik van de Sites en Apps van Bodyworkx - Health Center, uw deelname aan Bodyworkx - Health Center lessen en evenementen – gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

Om ons bedrijf, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden 

Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering.  Bijvoorbeeld, als u een aankoop doet, gebruiken we de informatie die u ons verstrekt in het kader van die aankoop gebruiken voor boekhoudkundige, audit- en andere interne functies.  We kunnen persoonsgegevens over uw gebruik van onze producten en diensten aanwenden om uw gebruikservaring te verbeteren en om ons te helpen technische en onderhoudsproblemen vast te stellen en onze Sites en Apps te beheren.

Om de rechten, eigendom of veiligheid van Bodyworkx - Health Center of anderen te beschermen

Wij kunnen uw persoonsgegevens over hoe u onze Sites en Apps gebruikt eveneens gebruiken ter preventie of opsporing van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze Gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht.

Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden

Wij gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers onze Sites, Apps en diensten gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen.  Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over hoe bezoekers van Bodyworkx - Health Center.com producten zoeken en vinden gebruiken om een beter inzicht te krijgen in hoe we het best producten kunnen indelen en presenteren in onze etalages.  

Gebruik (verwerking) van Workout-gegevens

Zoals hierboven vermeld, verzamelt Bodyworkx - Health Center gegevens over uw fitnessactiviteit of uw fysieke eigenschappen, gezamenlijk “Workout-gegevens” om onze Apps en andere diensten aan te bieden.  Gelet op het persoonlijke karakter van deze gegevens, streven wij ernaar u duidelijk te informeren over hoe de Workout-gegevens gebruikt zullen worden.  Aangezien deze gegevens in bepaalde rechtsgebieden als gevoelige gegevens kunnen worden beschouwd, nemen wij gepaste maatregelen voor het gebruik en de bescherming van deze gegevens en, waar vereist door toepasselijk recht of door het interne beleid van Bodyworkx - Health Center, zullen wij uw toestemming vragen voor het gebruik van uw Workout-gegevens. 

Andere doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hiervan specifiek in kennis stellen en voor zover nodig uw toestemming vragen.

Wettelijke grondslagen

Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, afhankelijk van de wijze waarop u interactie heeft met onze Sites en Apps.

§  Indien u Bodyworkx - Health Center producten van onze Sites en Apps koopt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld uw betalings- en contactgegevens nodig om onze diensten c.q. producten te kunnen leveren.

§  Als u gebruik maakt van onze Apps, zijn wij afhankelijk van uw toestemming voor de verwerking en voor bepaalde beperkte doeleinden om onze overeenkomst met u uit te voeren (bijvoorbeeld ten behoeve van in-App aankopen).

§ Wij baseren ons tevens op andere wettelijke grondslagen, zoals onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf, om te voldoen aan een wettelijk vereiste of om uw vitale belangen te beschermen.

DELEN van uw persoonsgegevens

Delen door Bodyworkx - Health Center

Bodyworkx - Health Center deelt uw persoonsgegevens met:

§  Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Bodyworkx - Health Center, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van het merk en producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, 

§  Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze Sites en Apps of inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden van onze Sites en Apps en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bijvoorbeeld namaak). 

§ Aan elke andere derde waarvoor u toestemming hebt verleend.

Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

Delen van gegevens door uzelf

Wanneer u bepaalde sociale functies op onze Sites of Apps gebruikt, kunt u een openbaar profiel aanmaken dat mogelijk informatie bevat zoals uw schermnaam, profielfoto en woonplaats.  U kunt eveneens inhoud delen met uw vrienden of met het publiek, waaronder informatie over uw Bodyworkx - Health Center activiteit.  Wij raden u aan gebruik te maken van de middelen die Bodyworkx - Health Center aanbiedt om het sociale delen van informatie te beheren om te bepalen welke informatie u via de sociale functies van Bodyworkx - Health Center beschikbaar stelt.

BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens

Versleuteling & Beveiliging 

Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om uw persoonsgegevens te beveiligen. 

Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen (of verwerken) in het kader van onze Sites en Apps worden kunnen in andere landen worden opgeslagen aangezien we werken met een internationaal systeem. Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in andere landen zullen we deze persoonsgegevens desalniettemin beschermen zoals beschreven in dit privacybeleid en in overeenstemming met het toepasselijk recht. 

Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw Bodyworkx - Health Center account aanhoudt en er de mogelijkheid bestaat dat u in de toekomst opnieuw aankopen zult doen bij Bodyworkx – Health Center. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden). 

UW RECHTEN met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in onderstaand hoofdstuk “Vragen en Feedback”.

COOKIES en Pixel Tags

Wanneer u onze Sites gebruikt, verzamelt Bodyworkx - Health Center informatie, die mogelijk persoonsgegevens bevat, van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens van u bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie identifier, cookiegegevens en informatie of uw apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii)  de unieke ID en het type van uw toestel; (iv) domein, browsertype en taal; (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte websites; (viii) informatie over uw interactie met onze Sites, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en verwijzende URL's.

Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze Sites door middel van cookies, plugins van derden en widgets. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. 

Wij gebruiken cookies en pixeltags om het gebruik van de Sites door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten (zoals land- en taalkeuzes). Dit stelt ons in staat om diensten te leveren aan onze klanten en hun online-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies en pixeltags om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met de Sites, zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om onze Sites te verbeteren.

Voor een volledig en actueel overzicht van iedere derde die zich toegang verschaft tot uw internetbrowser (via de Bodyworkx - Health Center Sites of op een andere wijze), raden wij u aan een daartoe bestemde web browser plugin te installeren.  U kunt er ook voor kiezen dat uw computer u iedere keer wanneer een cookie wordt verzonden waarschuwt, of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen via uw browserinstellingen op elke browser en toestel dat u gebruikt. Iedere browser is enigszins anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Indien u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u geen toegang hebt tot verschillende functies die onze Sites en Apps efficiënter maken en zullen bepaalde diensten niet goed functioneren.

Bodyworkx - Health Center Sites en Apps GEBRUIKEN samen met producten en diensten van derden

Onze Sites en Apps staan u toe om interactie te hebben met een groot aantal andere digitale producten en diensten.  Onze Sites en Apps kunnen bijvoorbeeld integreren met activiteitentrackers van derden, sociale netwerken, diensten voor het streamen van muziek en andere digitale diensten. 

Indien u ervoor kiest om uw Bodyworkx - Health Center account te verbinden met een toestel of account van een derde, zullen uw privacyrechten op platforms van derden beheerst worden door hun respectievelijke beleid.  Bijvoorbeeld, indien u ervoor kiest om uw Bodyworkx - Health Center-activiteit te delen op sociale media van derden, zullen de gegevens die zich daar bevinden vallen onder het beleid van die sociale media platforms. 

Onze Sites en Apps bevatten mogelijk links naar andere websites en apps (van derden) voor uw gemak of voor uw informatie. Gelinkte sites en apps hebben hun eigen privacyverklaringen en -beleid, en wij raden u ten stelligste aan deze te lezen. Voor zover wij de gelinkte websites of apps niet in eigendom hebben of beheren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, het gebruik van de websites of apps, of de privacypraktijken van de websites of apps.

WIJZIGINGEN in ons privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze Sites en Apps posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

VRAGEN en Feedback

Wij verwelkomen al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid en onze privacypraktijken.

Indien u feedback wenst te geven of indien u vragen of problemen hebt, of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met de Klantenservice of onze Functionaris Gegevensbescherming op:

Bodyworkx - Health Center Bergemotte 4, 6269 BB Margraten, Nederland

U kunt ons ook een e-mail sturen naar info@bodyworkx.nl

Indien u contact met ons opneemt met een klacht over privacy zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont.

Bodyworkx - Health Center - Bergmotte 4 - Margraten - [T] 043 458 4546 - [E] info@bodyworkx.nl - KVK nr. 14090402  BTW nr. NL 8161.46.834 B 01