De ClubVerbeterBijdrage

Samen zorgen voor innovaties en verbeteringen.

Wat is De ClubVerbeterBijdrage?

De ClubVerbeterBijdrage is een halfjaarlijkse verplichte bijdrage door alle leden welke, naast de bijdrage voor een abonnement of rittenkaart, wordt geïncasseerd op 20 mei en 20 november. Samen bouwen de leden zo een ‘spaarpot’ op. Deze ClubVerbeterBijdrage ‘spaarpot’ wordt, voor en door alle leden, expliciet gebruikt voor verbetering en vernieuwing binnen de club. Het betreft hier échte innovaties en niet bijvoorbeeld het onderhoud van een bestaand apparaat.

Wat De ClubVerbeterBijdrage bijzonder maakt is dat de leden, door middel van enquêtes, actief kunnen meedenken over de besteding van de ‘spaarpot’ en hoe deze bijdraagt aan gewenste vernieuwingen binnen Bodyworkx. Op deze wijze worden de vernieuwingen en innovaties naar de wens van de leden ingevuld. Het is een democratisch systeem waarbij iedereen een steentje bijdraagt met als uiteindelijk doel om het aanbod, de service en de kwaliteit van de club in zijn geheel te verbeteren. 

Waarom wordt De ClubVerbeterBijdrage geïntroduceerd?

Bij Bodyworkx doen we onze uiterste best om onze leden en hun wensen centraal te stellen. We werken met een zeer gekwalificeerd team dat met passie een sportschool runt. Wij doen er alles aan om een zo goed mogelijke service te leveren en dat willen we ook kunnen blijven doen voor onze leden in de nabije toekomst.

Echter door toedoen van de toenemende concurrentie en prijsvechters in de markt staan de marges in onze branche steeds meer extreem onder druk. Daarnaast zorgt ook het toenemend aantal intermediairs op het gebied van bedrijfsfitness voor een verlaging van de marge doordat deze intermediairs maandelijks van ieder lid een bedrag van het lidmaatschap achterhouden. Stoppen met bedrijfsfitness is niet mogelijk omdat ook al onze concurrenten bedrijfsfitness aanbieden en wij het voordeel voor een lid hierbij heeft niet willen ontnemen.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat sportscholen in overleg met brancheorganisaties en adviseurs zijn gaan zoeken naar een passende oplossing om het negatieve effect van bovengenoemde bewegingen op te heffen en om vooral kwaliteit voor leden te kunnen blijven waarborgen.

Deze oplossing is gevonden in De ClubVerbeterBijdrage. Deze bijdrage wordt inmiddels bij een aanzienlijk deel van de sportscholen in Nederland met groot draagvlak en succes gebruikt. De ClubVerbeterBijdrage wordt ook door de brancheorganisatie als belangrijke adviseurs in de branche als een waardevol initiatief erkend om innovatie en ontwikkeling van een sportschool naar de toekomst toe te kunnen waarborgen. En De ClubVerbeterBijdrage zorgt er bovenal voor dat we de wens van onze leden centraal kunnen laten staan.  

Waarvoor wordt De ClubVerbeterBijdrage precies gebruikt?

De ClubVerbeterBijdrage wordt expliciet gebruikt voor verbetering en vernieuwing binnen de club.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan; ruimere kleedruimtes, luxere douches, aanschaf van nieuwe extra apparatuur, aanschaf van een hartslagsysteem met beamer voor de spinning, nieuwe en betere sportvloeren, nieuwe groepslesconcepten, virtuele lessen en ga zo maar door.

Het betreft dus niet het onderhoud van bestaande toestellen. Bodyworkx staat voor service en kwaliteit. De ClubVerbeterBijdrage is dan ook bedoeld om de service en kwaliteit te verbeteren naar de wens van onze klanten. De club zal ieder jaar aantrekkelijker en beter worden.

Wie betaalt De ClubVerbeterBijdrage?

Iedereen die sport bij Bodyworkx betaalt een gelijk bedrag voor de ClubVerbeterBijdrage.

Hierbij betreft het ook de leden met een rittenkaart. Het algemeen belang welke iedere sporter in deze heeft is hierbij doorslaggevend; door en voor alle leden!

Waarom wordt het lidmaatschap bedrag niet gewoon verhoogd?

Op advies van meerdere deskundigen en in overleg met ons managementteam is ervoor gekozen om de lidmaatschapsprijzen niet aan te passen, maar hetzelfde systeem te hanteren als andere sportscholen die bij ons het dichtst in de buurt liggen en het meest competitief zijn met ons in de markt. Deze sportscholen gebruiken ook het systeem van De ClubVerbeterBijdrage. Daarom is ook voor ons de keuze daarop gevallen. Op deze wijze zullen mensen alle kosten juist naast elkaar kunnen leggen. Ons streven is natuurlijk om meer te bieden voor een betere prijs. Uiteraard zijn hier vele visies op te geven, maar uiteindelijk is het resultaat in omzet hetzelfde en van belang voor de club.

Hoe gaan wij aan de slag met De ClubVerbeterBijdrage?

Stap 1: Ieder half jaar vindt er, een maand voordat De ClubVerbeterBijdrage wordt geïncasseerd, een enquête plaats onder onze leden om de behoefte aan verbetering en aanvulling van onze club te bepalen.

Stap 2: De ClubVerbeterBijdrage wordt op 20 mei en 20 november van ieder jaar geïncasseerd.

Stap 3: De totale opbrengst van De ClubVerbeterBijdrage wordt vervolgens naar aanleiding van de uitkomst van de enquête door het managementteam en in overleg met een adviseur vertaald in een plan waarbij het geld zo optimaal mogelijk wordt ingezet. Er zal duidelijk naar de leden worden gecommuniceerd wat er allemaal verbeterd gaat worden en welk tijdspad hiervoor wordt uitgetrokken. Als kanttekening willen wij hierbij plaatsen dat er op aanvraag een globaal overzicht gegeven kan worden van de investeringen. Ook moet er in acht worden genomen dat bepaalde investeringen gedurende de uitvoering duurder kunnen uitvallen waardoor er andere geplande onderdelen doorschuiven naar de volgende ronde van de Club Verbetering.

Stap 4: Het plan wordt ten uitvoering gebracht. Onze club wordt verbeterd. De innovatie en ontwikkelingen volgen de wensen van onze leden en komt iedereen ten goede. Hierbij willen wij als kanttekening plaatsen dat dit traject afhankelijk is van levertijden van levaranciers en mogelijkheden tot uitvoerbaarheid qua planning.

Wij hopen jullie voldoende uitleg te hebben gegeven met betrekking tot De ClubVerbeterBijdrage.

Indien er nog steeds vragen zijn dan kun je deze stellen bij ons aan de balie.

Hartelijk dank voor jullie medewerking,

Team Bodyworkx.

Bodyworkx - Health Center - Bergmotte 4 - Margraten - [T] 043 458 4546 - [E] info@bodyworkx.nl - KVK nr. 14090402  BTW nr. NL 8161.46.834 B 01